Een pruik van de zorgverzekeraar

Pruiken (haarprothese)

Vanuit de zorgverzekering (basis en aanvullend) zijn er diverse vergoedingsmogelijkheden voor een pruik of haarprothese. Op deze pagina wordt besproken welke vergoedingen mogelijk zijn en welke voorwaarden daar bij komen kijken.

Ga direct naar de vergoeding voor pruiken per zorgverzekeraar

Vergoeding basisverzekering

Vanuit de basisverzekering kan men aanspraak maken voor een vergoeding van een haarwerk, zoals een pruik of haarprothese. Er geldt een maximale vergoeding van 436 euro (2019). Als het haarwerk duurder is, zal het verschil door de verzekerde zelf worden bijbetaald, tenzij hij/zij een aanvullende verzekering heeft (zie volgend hoofdstuk). Om recht te hebben op vergoeding van de basisverzekering gelden een aantal voorwaarden:

  • De patiënt/verzekerde is helemaal of gedeeltelijk kaal als gevolg van een ziekte of behandeling (bijvoorbeeld chemotherapie) of er is sprake van kaalhoofdigheid bij vrouwen
  • Je betaalt het verplichte eigen risico (jongeren tot 18 jaar uitgesloten) aan de zorgverzekeraar. Als je ook een vrijwillig eigen risico hebt, dien je deze ook eerst te betalen voordat de zorgverzekeraar gaat vergoeden. Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage.
Verder belangrijk
  • Als er gebruik wordt gemaakt van een leverancier waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft kan er direct contact worden opgenomen met de leverancier. Het voorschrift van de medisch specialist is hierbij belangrijk, want hier staat op welk soort haarwerk er nodig/wenselijk is.
  • Als er gebruik wordt gemaakt van een leverancier waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft, moet er in veel gevallen van te voren toestemming worden gevraagd bij de zorgverzekeraar voor de aanschaf, vervanging of reparatie van een pruik. Op de website van de desbetreffende zorgverzekeraar kun je vinden hoe je toestemming kunt vragen.
  • De vergoeding kan, afhankelijk van de polis, lager uitvallen bij een leverancier die niet is gecontracteerd door de zorgverzekeraar.
  • De vergoeding geldt voor de pruik zelf, niet voor het aanmeten van de pruik.

Aftrekbare ziektekosten

Ziektekosten die niet worden gedekt, maar die je zelf betaalt, komen soms in aanmerking als aftrekbare ziektekosten bij de aangifte inkomstenbelasting.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Diverse zorgverzekeraars hebben een vergoeding voor pruiken. Je komt voor deze vergoeding in aanmerking als je een aanvullende verzekering hebt en de pruik duurder is dan de maximale vergoeding die geldt vanuit de basisverzekering. Met andere woorden, de zorgverzekeraar zal eerst vergoeden vanuit de basisverzekering (eigen risico van toepassing) en vervolgens bekijken wat de aanvullende verzekering daarbovenop nog vergoedt. De vergoeding kan bij veel zorgverzekeraars ook gebruikt worden voor een andere vorm van hoofdbedekking, zoals een bandana of hoed. Verder kan de vergoeding van pruiken (haarprotheses) vanuit de aanvullende verzekering op twee manieren tot stand komen:

  • De zorgverzekeraar vergoed pruiken uit één vast budget ‘hulpmiddelen’. Uit dit budget worden dan ook andere hulpmiddelen vergoed, zoals een gehoorapparaat, steunkousen of incontinentiemateriaal.
  • De zorgverzekeraar hanteert een aparte vergoeding voor pruiken.

In deze tabel wordt toegelicht hoe de vergoeding tot stand komt. In het kader van de vergoeding is het, hoe dan ook, handig om contact op te nemen met de zorgverzekeraar of de polisvoorwaarden te raadplegen.

Zorgwijzer -Pruiken